Ar zālēm saistītie pakalpojumi

REĢISTRĀCIJA

• Reģistrācija un procesa uzraudzība nacionālajā reģistrācijas procedūrā

• Savstarpējās atzīšanas procedūras uzraudzība

• Decentralizētās procedūras uzraudzība

• Reģistrācijas saskaņošana ar Lietuvas un Igaunijas zāļu aģentūrām

ZĀĻU KOMPENSĀCIJAS SAŅEMŠANA

• Sadarbība ar medicīnas speciālistu asociācijām

• Farmakoekonomiskā analīze

• Pieteikumu iesniegšana

DISTRIBŪCIJA

Partijas izlaišana

• Analīze ES laboratorijās

• Sertifikāta par sērijas izlaidi izsniegšana

• Iepakojumu, brošūru un blisteru dizaina izstrāde

MĀRKETINGS

FARMAKOVIGILANCE

• Farmakovigilances sistēmas uzturēšana

ZĀĻU VERIFIKĀCIJA

• Zāļu verifikācijas pakalpojumi saskaņā ar Eiropas Komisijas deleģēto regulu 2016/161 Direktīvai 2001/83/EK

ZĀĻU BLAKUSPARĀDĪBU UZRAUDZĪBA

Aicinām Jūs ziņot mums par novērotajām blakusparādībām, kuras radušās lietojot zāles, kurām SIA “ELVIM” ir izplatītāja tiesības

Lūdzu, aizpildiet veidlapu un nosūtiet uz e-pastu vai pa faksu:

Diennakts mob.tālr.

+371 25494333

Fakss

+371 67808430