Loģistika un distribūcija

  • Igaunija

  • Latvija

  • Lietuva

  • Krievija

  • Ukraina

  • Moldova

  • Uzbekistāna

  • Kazahstāna

  • Gruzija

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Latvija

Tālr.: +371 67 808 450,
Fakss: +371-67 808 451
frontoffice@elvim.lv

2

Igaunija

Tālr.: +371 67 808 450,
Fakss: +371-67 808 451
frontoffice@elvim.lv

3

Lietuva

Tālr.: +371 67 808 450,
Fakss: +371-67 808 451
frontoffice@elvim.lv

4

Ukraina

Tālr.: +371 67 808 450,
Fakss: +371-67 808 451
frontoffice@elvim.lv

5

Krievija

Tālr.: +371 67 808 450,
Fakss: +371-67 808 451
frontoffice@elvim.lv

6

Kazahstāna

Tālr.: +371 67 808 450,
Fakss: +371-67 808 451
frontoffice@elvim.lv

7

Uzbekistāna

Tālr.: +371 67 808 450,
Fakss: +371-67 808 451
frontoffice@elvim.lv

8

Moldova

Tālr.: +371 67 808 450,
Fakss: +371-67 808 451
frontoffice@elvim.lv

9

Gruzija

Tālr.: +371 67 808 450,
Fakss: +371-67 808 451
frontoffice@elvim.lv

Elvim veic medikamentu importu un eksportu

Ar gaisa transportu

Ar sauszemes transportu

Ar jūras transportu

Ar dzelzceļa transportu

Ar gaisa transportu

Ar sauszemes transportu

Ar jūras transportu

Ar dzelzceļa transportu

Baltijas valstīs ELVIM piegādā kravas, izmantojot savu transportu saskaņā ar LIP standartiem