Pārpakošana

Medikamentu sagatavošana izlaišanai tirgū

ELVIM piedāvā:

• Lietošanas instrukciju, etiķešu  un iepakojumu ražošana

• Lietošanas instrukciju ievietošana

• Marķēšana

• Blisteru iepakošana

• Pārpakošana