Products

• Invazīvās kardioloģijas un neiroloģijas produkti
• Produkti ķirurģijai
• Zāles

• Plašs cilvēkiem paredzēto zāļu klāsts
• Asinsspiediena mērītāji, inhalatori un citas iekārtas
• Mājas diagnostikas un citi veselības aprūpes produkti

• Dezinfekcijas līdzekļi
• Vienreizējās lietošanas tērpi
• Cimdi