“One-Stop Shop” zāļu lieltirgotava

 one stop shop_ready 400

• ES un ārpus ES ražotu zāļu reģistrācija

• Medikamentu kompensācijas saņemšana

• Noliktava

• Mārketings un preču virzīšana tirgū

• Distribūcija un loģistika

• Farmakovigilance

• Pārpakošana un marķēšana

• Muitas noliktava produktiem, kas ražoti ārpus ES

• Analīžu veikšana ES laboratorijās produktiem, kas ražoti ārpus ES

• Preču partijas izlaišana ārpus ES ražotajiem produktiem

TOP